ABC van campus Centrum

Wat maakt onze school zo'n leuke plek om te leren?


A

Gelieve bij afwezigheid van uw zoon/dochter steeds de school te verwittigen op het nummer 059 70 16 92. Wettigingen van afwezigheid moeten ten laatste bij terugkomst op school binnengebracht worden.

B

Via de online reservatie kun je nu al je nieuwe turn T-shirt bestelling plaatsen. De T-shirts worden in september onder de leerlingen verdeeld, de prijs bedraagt 7 euro en worden aangerekend via de schoolfacturatie.

Bestellen Turn T-shirt

E

Dagelijks werk

Doorheen het schooljaar worden de leervorderingen en –attitudes van de leerlingen geëvalueerd. Dit wordt drie keer per schooljaar in een rapport aan de ouders bekend gemaakt. De periodes zijn vastgelegd in de schoolkalender (zie schoolreglement).

Examens

Tweemaal per schooljaar (in december en in juni) worden er examens afgenomen (schriftelijke en/of mondelinge proeven). Hier wordt gepeild naar de verworven kennis en het kunnen toepassen ervan. De resultaten worden eveneens via het rapport meegedeeld aan de ouders.

K

L

In de leefregels bespreken we een aantal afspraken in verband met de organisatie van het schoolleven op de campus Go! Centrum. Willen we onze doelstellingen bereiken, dan is het essentieel voldoende aandacht te besteden aan de naleving van deze afspraken en regels. Afspraken houden echter niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling rechten hebt in onze school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken. De leefregels (opgesteld in samenspraak met de schoolraad, het pedagogisch college en de leerlingenraad) gelden ook als artikel binnen het schoolreglement.


Download leefregels Athena High School

O

Gratis office licentie(s) voor alle leerlingen van Athena

Iedere leerling secundair onderwijs krijgt het gebruiksrecht voor een gratis Office licentie, aangeboden door Athena en Microsoft, te installeren op zijn/haar persoonlijk toestel. Deze licentie kan gebruikt worden gedurende de volledige schoolloopbaan, daarna vervalt de licentie automatisch.

Alle leerlingen hebben een licentiecode ontvangen (inloggegevens van de leerling) om Office 365 vijf maal te installeren. Hiermee worden de volgende apps geïnstalleerd op uw computer: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype voor Bedrijven, OneDrive voor Bedrijven

Surf hiervoor naar http://portal.office.com

  • Gebruikersnaam: @student.athenaoostende.be 
  • Wachtwoord: *****

Via deze website kan men online werken en via de downloadlink kan men office installeren

P

In bijlage vindt u het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (zie link: https://g-o.be/het-pedagogisch-project-van-het-go-kortweg-ppgo/

S

In onze schoolbrochures vind je alle gegevens en nuttige informatie samen. Download onze gloednieuwe schoolbrochure.

cover-brochure-small

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.
We gaan ervan uit dat iedere ouder dit document aandachtig doorneemt, het liefst zelfs voor je je zoon of dochter inschrijft op onze school, dit om verrassingen te voorkomen. Het document biedt u een schat aan praktische informatie!

De specifieke leefregels zijn terug te vinden onder "Leefregels"


Download het schoolreglement
Smartschool

Account smartschool

Download info account smartschool

Website: https://athena-sgr27.smartschool.be

Aanmelden

Aanmelden op Smartschool Eerst moet je je aanmelden op Smartschool. Hiervoor gebruik je een browser (internetprogramma) zoals Edge(in Windows), Firefox, Google Chrome, Safari... Internet explorer wordt door Smartschool niet ondersteund. Typ als adres in de browser: https://athena-sgr27.smartschool.be. Je bekomt dan een venster waarin je je kunt aanmelden: Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop Aanmelden.

Gebruikersnaam en wachtwoord heb je van de school per brief ontvangen.

Wanneer je zoon/dochter vorig jaar al school liep in Pegasus, blijven dezelfde aanmeldingsgegevens geldig. De aanmeldingsgegevens voor ouders verschillen van die van je zoon/dochter. Meld niet aan met de gegevens van je zoon/dochter want dan mis je berichten die specifiek voor ouders zijn bedoeld en kun je geen afspraken maken voor het oudercontact.

Je bent ook verplicht je wachtwoord te wijzigen. Nadien krijg je een venster waar je verplicht je naam en je e-mailadres moet invullen. Dit is éénmalig maar is noodzakelijk om een bericht te kunnen ontvangen wanneer er brieven voor ouders zijn. Het mailadres is belangrijk omdat het toelaat automatisch een nieuw wachtwoord aan te vragen bij Smartschool. Na bewaren ontvang je een e-mail zoals onderstaande om je adres te bevestigen.

Berichtgeving

Smartschool heeft verschillende mogelijkheden aan boord om je op de hoogte te houden van nieuwe items bijv. berichten, brieven en bestanden op Intradesk… Dit kan via gewone e-mail, je smartphone of in de browser wanneer je Smartschool gebruikt.

Om deze berichtgeving in te stellen meld je aan op Smartschool https://athena-sgr27.smartschool.be met de gebruikersnaam en het wachtwoord voor ouders. Gebruik dus niet het wachtwoord van je zoon of dochter. Klik dan op je naam bovenaan links en nadien op Instellingen berichtgeving. In het venster dat je dan bekomt (zie hieronder), kun je je e-mailadres wijzigen en indien gewenst de berichtgeving beperken. Bij items per module kun je aanduiden bij welke items je een melding wilt ontvangen en op welk apparaat. Duid niet teveel aan want dan word je overspoeld door berichten.

Wat is een co-account?

De co-account is gekoppeld aan de Smartschoolaccount van uw zoon of dochter. Je logt in met zijn of haar gebruikersnaam maar met een eigen wachtwoord.
Je krijgt identiek dezelfde informatie te zien op Smartschool als uw zoon of dochter, zij het met enkele beperkingen (zo is het berichtenverkeer alsook ‘mijn documenten’ strikt gescheiden).

Smartschool app

Met de Smartschool App blijf je betrokken bij je school, ook als je onderweg bent. De App is geoptimaliseerd voor zowel telefoons als tablets. Dankzij de push notificaties ben je altijd op de hoogte van je nieuwe berichten. Smartschool platform: https://athena-sgr27.smartschool.be

Ik ken mijn wachtwoord niet meer …

Ben je je wachtwoord vergeten, of lukt het aanmelden gewoon niet? Geen nood, lees de oplossingen hier beneden. Lukt het dan nog niet? Contacteer in dat geval het secretariaat of de Smartschoolverantwoordelijke (sam.bouttens@athenaoostende.be) van de school. Zij kunnen je zeker helpen.

Meer informatie over ons onderwijs- en studieaanbod kun je ontdekken tijdens onze virtuele rondleiding

Onderwijsaanbod en studiekeuze

T

Overzicht timing campus Centrum

Timing schooljaar

U

Uurregeling

SchoolurenBeginEinde
18u259u15
29u1510u05
310u0510u55
Pauze
411u1012u00
512u0012u50
Middag
614u0014u50
714u5015u40
815u4016u30

V

Het schooljaar start op donderdag 1 september 2023 en eindigt op vrijdag 30 juni 2024.

De school respecteert de wettelijke vakantie- en verlofregeling.

Vrijdag 6 oktober 2023

Pedagogische studiedag

Zaterdag 28 oktober 2023 tem zondag 5 november 2023

Herfstvakantie

Woensdag 20 en donderdag 21 december 2023

Leerlingenvrije dagen

Zaterdag 23 december 2023 tem zondag 7 januari 2024

Kerstvakantie

Zaterdag 10 februari 2024 tem zondag 18 februari 2024

Krokusvakantie

Dinsdagnamiddag 5 maart 2024

Leerlingvrije namiddag

Zaterdag 30 maart 2024 tem zondag 14 april 2024

Paasvakantie

Donderdag 9 mei 2024 tem zondag 12 mei 2024

Hemelvaart

Maandag 20 mei 2024

Pinkstermaandag

Dinsdag 21 mei 2024

Facultatieve vrije dag

Maandag 24 juni 2024 tem woensdag 26 juni 2024

Leerlingenvrije dagen