Kwaliteitsvol onderwijs is geen toeval. Iedereen Athena.

Pegasus maakt school!

GO! Atheneum Pegasus vervult al sinds jaren een voortrekkersrol op het vlak van onderwijsvernieuwing: denk maar aan de invoering van het meertalig onderwijs (CLIL). Het is niet meer dan normaal dat we verder gaan op de ingeslagen weg.

Onze brede eerste graad is vooral gericht op het ontdekken van talenten en interesses aan de hand van uitdagende en ondersteunende prikkels. We stellen als doel elke leerling op maat voor te bereiden op een doorstroming naar de tweede graad waarbij de waaier aan keuzemogelijkheden zo breed mogelijk is. We bieden leerlingen reeds in het eerste jaar meertalig onderwijs (CLIL) aan.

We bieden twee mogelijke trajecten aan die de leerlingen kunnen doorlopen: het traject Klassieke Talen en het traject Algemene Vorming. De tweede graad is bepalend voor de verdere studiecarrière: hier worden de fundamenten gelegd, er wordt nagegaan of de leerling in de wieg is gelegd voor een academische opleiding. Het is de bedoeling dat de leerling kiest in functie van zijn/haar interesses én mogelijkheden.

Talentenmodules

Wat wil je later worden? Het antwoord ligt niet voor de hand. De talentenmodules laten de leerlingen zelf ontdekken waarvoor ze potentieel hebben: talen, economie, wetenschappen en techniek, kunst, ict … Er wordt in modules gewerkt met focus op de praktijk. Op die manier hopen we dat de leerlingen een bewuste studiekeuze kunnen maken.

Leerlingen worden uitgedaagd

Ze nemen deel aan olympiades, taal- en actuawedstrijden. Er zijn tal van naschoolse activiteiten, zowel sportief als cultureel, die meehelpen om jonge volwassenen met een gezonde, positieve en kritische geest te vormen.


Campus Pegasus

Campus Pegasus - Onze Locatie


Openingsuren school

  • Maandag, Dinsdag, Donderdag & Vrijdag - 8:10 tot 16:30 uur
  • Woensdag- 8:10 tot 12:00 uur

Onze schoolbrochure

Download onze gloednieuwe schoolbrochure. cover-brochure-small

Online inschrijven
schooljaar 2024-2025