Okan aan Zee

De Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Ben je nieuw in België? Ben je tussen 12 en 18 jaar? Wil je Nederlands leren? Dan is OKAN perfect voor jou! Athena campus Pegasus heeft een bloeiende Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. (OKAN) De leerlingen zijn vaak nieuw in ons land en krijgen in ons atheneum een warm onderwijsnest aangeboden: een professionele omgeving waarin de onzekerheden van een nieuwe start worden omgebogen naar het grijpen van kansen met de talenten die iedere leerling heeft. OKAN aan Zee is bruisend taalonderwijs door een team dat voor elke jongere gaat; creatief leren over het leven in ons land en thuiskomen op een plek vaak ver weg van huis.

Hoe werkt OKAN?

In de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) vangen wij leerlingen op die nog geen Nederlands kennen. In een veilig leerklimaat krijgt de nieuwkomer een intensieve cursus Nederlands en leren wij hen functioneren in onze maatschappij. Hierdoor kunnen leerlingen daarna deelnemen aan het reguliere klas- en schoolgebeuren, contacten kunnen leggen buiten de school en participeren aan onze maatschappij.

Individuele begeleiding

Alle leerlingen volgen 28 lesuren per week: 24 uren Nederlands,2 uur sport en 2uur levensbeschouwelijke vakken. Daarin worden alle leerlingen individueel benaderd. De leerling kan zo het hele schooljaar op maat, op eigen tempo en volgens niveau Nederlandse lessen volgen. In de loop van het schooljaar is overstappen tussen verschillende groepen mogelijk (Alfa, Okan 1, Okan 2).

Ondersteuning en oriëntering

Tijdens een schooljaar worden de leerlingen intensief begeleid door de leerlingenbegeleiding en de vervolgschoolcoach. Zij helpen de leerlingen op weg om een studiekeuze te maken die het best aansluit bij hun individuele capaciteiten en achtergrond, daarnaast zorgen zij voor een nuttige vrijetijdsinvulling voor elke leerling. De OKAN-leerlingen worden nog verder begeleid door de vervolgschoolcoach nadat ze onze school verlaten hebben (3jaar lang). Door deze samenwerking met de vervolgscholen, hun leerkrachten en begeleiders vergroot de slaagkans in de vervolgschool.

Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd tussen 12 en 18 jaar
Maximum één jaar ononderbroken in België verblijven
Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
Maximum 9 maanden (juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven zijn in een Nederlandstalige onderwijsinstelling
Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen

Meer weten? Download alle details i.v.m. de OKAN-werking


Onze brochure

Download onze brochure en ontdek onze OKAN klassen.

Download 

Our brochure

Download our brochure and discover our OKAN classes.

Download 

Notre brochure

Téléchargez notre brochure et découvrez nos cours OKAN.

Download 

OKAN Aan Zee

Okan aan Zee - Onze Locatie


Openingsuren

  • Maandag, Dinsdag, Donderdag & Vrijdag - 8:10 tot 16:45 uur
  • Woensdag - 8:10 tot 12:50 uur

Online inschrijven
schooljaar 2024-2025