Onze troeven

Uitstekende voorbereiding op hoger onderwijs

Onze Troeven Sport en Cultuur
Wie kiest voor onze school, kiest voor een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Onze leerlingen krijgen de juiste tools aangereikt om een succesvol traject op de hogeschool of universiteit te doorlopen. Wij focussen op een brede algemene vorming, waarbij onze leerlingen zich ontwikkelen tot mondige wereldburgers die op een constructief-kritische manier kijken naar de wereld om ons heen.

Wij zetten eveneens in op het aanleren van een goede studiemethode en door onze nauwe samenwerking met hogescholen en universiteiten weten wij precies wat een goede voorbereiding op hoger onderwijs inhoudt. Leerlingen van het laatste jaar kunnen al even meedraaien in het hoger onderwijs en ervaren wat het is om daar te studeren. Dit zorgt ervoor dat ze op het einde van hun loopbaan secundair onderwijs een gemotiveerde en weldoordachte studiekeuze zullen kunnen maken.

Uniek Project laat je proeven van hoger onderwijs

Onze Troeven Uniek concept
Onze school biedt unieke projecten aan in samenwerking met diverse hogescholen en universiteiten. Onze leerlingen kunnen al meedraaien in het hoger onderwijs en ervaren wat het is om te studeren in het hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat ze op het einde van hun loopbaan secundair onderwijs een gemotiveerde en weldoordachte studiekeuze zullen kunnen maken.

Professioneel team

Onze Troeven Professioneel team
Ons leerkrachtenteam is gedreven en wil steeds het beste uit elke leerling naar boven halen. We streven ernaar om al onze leerlingen te laten groeien en de best mogelijke versie van zichzelf te laten worden.

Onze leerkrachten blijven op de hoogte van actuele inzichten in leren en onderwijzen en spelen in op onderwijsinnovaties die een meerwaarde bieden aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Gedifferentieerde leertrajecten

Onze Troeven Gedifferentieerde leertrajecten
Athena heeft oog voor de specifieke noden van elke leerling. Om in bepaalde gevallen meer onderwijs op maat te bieden is er de mogelijkheid om in te stappen in een gedifferentieerd leertraject.

Hierbij wordt ingegaan op specifieke leerbehoeftes binnen een zorgcontext (leerstoornissen, tijdelijke leermoeilijkheden of leerachterstand, hoogbegaafdheid ...) of binnen een talenten- en competentiecontext (uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten, volgen van opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs, combineren van leertrajecten ...). Gedifferentieerde leertrajecten worden aangeboden in elke graad en op elke campus van Athena..

Een centrale ligging in een bruisende stad

Onze Troeven Sport en Cultuur
Wij bieden onderwijs aan in het hart van Oostende. Onze school is dan ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en we kunnen vlot even naar de zee, naar het theater, naar het museum … Kortom, wij blijven niet alleen op de schoolbanken zitten, maar verkennen ook de wereld rondom ons.

Onze leerlingen ‘proeven’ vaak ook al even van hun bestaan als student hoger onderwijs door in de stad te studeren. Of je nu foodie, fashionista of cultuurminnaar bent, er valt altijd iets te beleven in Oostende, waardoor je je zeker nooit verveelt.

ERASMUSPROJECTEN

Onze Troeven Sport en Cultuur
Sinds 1 februari 2023 is Athena geaccrediteerd voor de periode 2023-2027. Dankzij die accreditatie kunnen niet alleen groepsmobiliteiten met leerlingen in het buitenland doorgaan, maar kunnen ook leerkrachten aan job shadowing doen. Het biedt de leerlingen eveneens de mogelijkheid om voor een langere periode in een partnerschool uit de Europese Unie te studeren of stage te lopen. Ook buiten de accreditatie bestaat de mogelijkheid om aan multilaterale projecten deel te nemen. De focus van de Erasmus+ projecten zal in de toekomst liggen op algemeen welzijn op school, accent op talent en Europees burgerschap.
Leerlingen groeien op in de Europese ruimte via Erasmus+ projecten.

meer info

Keuzevakken

Onze Troeven Keuzevakken
Wil je je verdiepen in een stamvak uit je richting? Zoek je een optie om je blik op de wereld te verruimen? Wil je een bredere basis ontwikkelen als voorbereiding op hoger onderwijs? Wil je proeven van een studiegebied dat nieuw voor je is.

In de derde graad kan dit tijdens keuzevakken of werkcolleges. Uitbreiding wiskunde, initiatie in de filosofie en wijsbegeerte, een vreemde taal ontdekken, extra uren practicum wetenschappen, voorbereiden op toelatingsexamen, een basisvorming economie en recht, programmeren, je verdiepen in statistiek en datageletterdheid, edusport … Kies de gepaste keuzevakken volgens jouw interesses en talenten uit ons jaarlijks wisselend aanbod.

Projectweken en uitstappen verruimen je horizon

Onze Troeven Gedifferentieerde leertrajecten
Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. Via projectweken en activiteiten op school wordt gewerkt rond eindtermen en competenties uit de leerplannen. Wij beschouwen klas- en vakoverschrijdende samenwerking als een enorme meerwaarde. Het gaat om een mix van projectmatig werken en vakgebonden uitstappen, met bijzondere aandacht voor communicatieve, sociale en 21e-eeuwse vaardigheden, essentieel voor de vorming van jonge mensen.

Wedstrijden dagen je uit

Onze Troeven Milieuzorg op school
Onze school neemt geregeld deel aan wedstrijden en Olympiades voor wetenschappen, wiskunde, taal ... Het lerarenteam stimuleert je en ondersteunt je zodat je kan schitteren tijdens deze proeven en in de voetsporen kan treden van vorige laureaten die onze school op uitstekende wijze hebben vertegenwoordigd. Bovendien krijg je ook op sportief vlak de kans om je te meten met andere Vlaamse leerlingen. Breng jij de volgende trofee mee?