Onze Campussen

In 2019 sloegen de twee athenea van Oostende, Atheneum Centrum en Atheneum Pegasus, de handen in elkaar. Hieruit ontstond een vernieuwend en gedurfd project: GO! Athena Oostende. Athena is dé doorstroomschool van Oostende en wordt gespreid over drie campussen.

Campus PEGASUS - Junior High School

Eerste vier jaar secundair onderwijs 1e graad A-stroom en 2e graad doorstroom

 • Vlotte overstap uit de basisschool
 • 1e graad A-stroom: brede algemene ontwikkeling
 • 2e graad: verfijning van de studiegebieden
 • Proeven van meerdere domeinen en CLIL
 • Remediëring en verdieping

Campus OLYMPUS - Sports School

Sportieve talenten van het eerste tot en met het zesde jaar 1e graad A-stroom en 2e-3e graad dubbele finaliteit/TSO

 • 1e graad A-stroom: algemene vorming met accent op Edusport
 • 2e en 3e graad: Sport
 • Samenwerking met sportclubs en sportfederaties

Campus CENTRUM - Senior High School

Vijfde en zesde jaar secundair onderwijs 3e graad doorstroom

 • 3e graad: specialisatie in één of meerdere studiegebieden
 • Maximale voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs
 • Intense samenwerking met hogescholen en universiteiten

Onze Visie

Onze visie is gestoeld op drie pijlers die krachtig kunnen worden weergegeven door drie kernwoorden: ‘talented’, ‘prepared’ en ‘sophisticated’.

Talented: Op onze campussen wordt talent opgespoord en maximaal verder ontwikkeld via een gepersonaliseerd en flexibel curriculum. Ons studieaanbod is divers en uitdagend zodat het aansluit bij het profiel van de leerling en elk talent aan bod kan komen.

Prepared: Het excellente en kwaliteitsvolle onderwijs dat ons experten-team biedt, geeft onze leerlingen een voorsprong in het hoger onderwijs en garandeert maximale slaagkansen.

Sophisticated: Athena staat garant voor een stimulerende leer- en leefomgeving met een open schoolcultuur en een uitgebreid netwerk van partnerschappen. Onze leerlingen ontplooien zich tot warme en constructief-kritische mensen. Samen leren in diversiteit en in een complexe samenleving staan hierbij centraal.